Nemokamas pristatymas užsakymams virš 50 EUR.

Daugiau apie pristatymą
30 dienų nemokamas grąžinimas nuo pristatymo datos. Patikrinkite, kaip atlikti grąžinimą
Daugelį produktų išsiunčiame per 48h.

Pristatymo laikas gali skirtis priklausomai nuo prekės prieinamumo.

Patikrinkite išsamesnę informaciją
Nav switch

Įveskite paieškos terminą, kad pamatytumėte užuominas.

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA SPORTANO.LT

I. BENDROJI INFORMACIJA
II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR PAGRINDAS

1. PASKYRA INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE / ELEKTRONINĖS PASLAUGOS
2. UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS IR PARDAVIMO SUTARTIES VYKDYMAS
3. RYŠYS SU KLIENTU
4. NAUJIENLAIŠKIS
5. PRANEŠIMAS APIE PRODUKTO PRIEINAMUMĄ
6. TINKLARAŠTIS

III. APDOROJIMO LAIKAS
IV. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI
V. ASMENŲ, SUSIJUSIŲ SU ASMENS DUOMENIMIS, TEISĖS
VI. SLAPUKŲ FAILAI
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Jūsų asmens duomenų, surinktų per Internetinę parduotuvę (įskaitant mobiliąją programėlę), administratorius ir subjektas, valdantis Internetinę parduotuvę, yra SPORTANO.COM ribotos atsakomybės bendrovė, kurios registruota buveinė yra Zielona Góra (Wrocławska 17B/15 g., 65-427 Zielona Góra), įtraukta į Juridinių asmenų registrą, kurį tvarko Zielona Góra apylinkės teismas, VIII komercinės veiklos skyrius – Nacionalinis teismų registras, KRS numeris 0000896178, PVM kodas 9731077223, Įmonės kodas 388722422, BDO 000550240, akcinis internetinės svetainės adresas: www.sportano.lt, el. pašto adresas: [email protected] , telefono numeris: +370 4 624 6428 (mokestis kaip už standartinį skambutį - pagal atitinkamo operatoriaus kainoraštį) (toliau: "Administratorius").
2. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
3. Duomenų valdytojas rūpinasi klientų asmens duomenų tvarkymo saugumu ir teisėtumu. Kliento asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  (toliau taip pat vadinamas BDAR).
4. Šios politikos tikslas yra:

a) Jūsų teisių, susijusių su duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis, paaiškinimas ir jų apsauga;
b) teikti informaciją apie internetinės parduotuvės naudojamus slapukus ir jų priėmimo taisykles.

5. Duomenų apsaugos klausimais su Administratoriumi galima susisiekti šiuo el. pašto adresu: [email protected] .
6. Administratorius pareiškia, kad imasi ypatingo atsargumo priemonių, kad apsaugotų asmenų duomenis, o ypatingai užtikrina, kad:

a) teisėtai, sąžiningai ir skaidriai tvarko asmens duomenis duomenų subjektams;
b) renka asmens duomenis konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau jų neapdoroja, nederamu su tais tikslais būdu;
c) asmens duomenys yra adekvatūs, aktualūs ir apsiriboja tik tuo, kas būtina tikslams, kuriems jie yra tvarkomi;
d) asmens duomenys yra teisingi ir prireikus atnaujinami;
e) saugo asmens duomenis tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei to reikia tais tikslais, kuriais jie tvarkomi;
f) tvarko asmens duomenis taip, kad būtų užtikrintas tinkamas saugumas, įskaitant apsaugą nuo nepriimtino ar neteisėto tvarkymo ir netyčinio praradimo, sunaikinimo ar pažeidimo taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones.

7. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas II punkte nurodytiems tikslams įvykdyti.


II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR PAGRINDAS

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi įvairiais tikslais ir remiantis skirtingais teisiniais pagrindais, priklausomai nuo Jūsų naudojamos Internetinės parduotuvės funkcionalumo, ypač siekiant sudaryti ir įgyvendinti su Jumis sudarytas sutartis, vykdyti rinkodaros, analitinę ar statistinę veiklą, gerinti paslaugų kokybę, bei atitinkamų Administratoriaus teisinių įsipareigojimų vykdymas. Detaliau apačioje.

1. PASKYRA INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE / ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate kurdami Paskyrą Internetinėje parduotuvėje, taip pat kiti asmens duomenys, gauti dėl Jūsų veiklos internetinėje parduotuvėje ir naudojimosi Elektroninėmis paslaugomis, tvarkomi pirmiausia tam, kad galėtumėte užsiregistruoti Internetinėje parduotuvėje ir naudotis savo Paskyra, taip pat naudotis kitomis prieinamomis Elektroninėmis paslaugomis. Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra būtinybė vykdyti su administratoriumi sudarytą paslaugų sutartį - BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.
Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi rinkodaros, analitiniais ir statistiniais tikslais, taip pat siekiant nustatyti, pareikšti ar apginti galimas pretenzijas. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus arba trečiosios šalies interesas - BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.


2. UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS IR PARDAVIMO SUTARTIES VYKDYMAS

Jūsų pateikti asmens duomenys, susiję su užsakymų pateikimu ir pardavimo sutarties sudarymu Internetinėje parduotuvėje, tvarkomi visų pirma pirkimo procesui vykdyti, t. y.:

a) siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą ir sudarytą Pardavimo sutartį. Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra būtinybė vykdyti su administratoriumi sudarytą Pardavimo sutartį - BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas;
b) siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą ir sudarytą Pardavimo sutartį, įskaitant pardavimo dokumentų išdavimą ir saugojimą, gražinimų ir skundų nagrinėjimą. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas šiuo tikslu yra įstatymų Administratoriaus nustatytų pareigų, įskaitant apskaitos ir mokesčių įsipareigojimus, vykdymas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.
Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi rinkodaros, analitiniais ir statistiniais tikslais, taip pat siekiant nustatyti, pareikšti ar apginti galimas pretenzijas. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus arba trečiosios šalies interesas - BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.


3. RYŠYS SU KLIENTU

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate susisiekdami su Administratoriumi el. paštu, pokalbiais, telefonu arba naudodami kontaktinę formą, pirmiausia tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų užklausą ir atsakyti į Jūsų klausimus. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus arba trečiosios šalies interesas - BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.
Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi rinkodaros, analitiniais ir statistiniais tikslais, taip pat siekiant nustatyti, pareikšti ar apginti galimas pretenzijas. Šiuo atveju jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus arba trečiosios šalies interesas - BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.


4. NAUJIENLAIŠKIS

Jei užsiprenumeruosite Naujienlaiškį (sutikimas gauti komercinę informaciją), Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant siųsti Jums rinkodaros turinį (Naujienlaiškio gavimas). Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra būtinybė vykdyti su Administratoriumi sudarytą Naujienlaiškio teikimo sutartį - BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.
Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi rinkodaros (nepriklausomai nuo Naujienlaiškio), analitiniais ir statistiniais tikslais, taip pat siekiant nustatyti, pareikšti ar apginti galimas pretenzijas. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus arba trečiosios šalies interesas - BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.


5. PRANEŠIMAS APIE PRODUKTO PRIEINAMUMĄ

Jūsų pateikti asmens duomenys, susiję su noru gauti pranešimus apie produkto prieinamumą, tvarkomi siekiant siųsti pranešimą apie pasirinkto produkto prieinamumą. Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra būtinybė vykdyti paslaugų teikimo sutartį, t. y. pranešti apie Produkto prieinamumą - BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.
Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi rinkodaros, analitiniais ir statistiniais tikslais, taip pat siekiant nustatyti, pareikšti ar apginti galimas pretenzijas. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus arba trečiosios šalies interesas - BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.


6. TINKLARAŠTIS

Jei naudojatės Tinklaraščiu, nuo to momento, kai pradedate juo naudotis (t. y. po to, kai teisingai paleidžiate servisą rodydami teisingą url adresą - https://sportano.lt/blog/ , visų pirma interneto naršyklės adreso juostoje įvesdami šį adresą: https://sportano.lt/blog/ .), Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti Jums Tinklaraštyje skelbiamą turinį ir medžiagą. Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra būtinybė vykdyti su Administratoriumi sudarytą Tinklaraščio teikimo sutartį - BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.
Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi rinkodaros (nepriklausomai nuo Tinkalarščio), analitiniais ir statistiniais tikslais. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus arba trečiosios šalies interesas - BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas produktų ir paslaugų skatinimas.
Be to, Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tyrimo, pretenzijų nustatymo ar gynybos nuo galimų pretenzijų tikslais. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus arba trečiosios šalies interesas - BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas kurį sudaro teisinis poreikis įrodyti faktus ar apginti interesus.


III. APDOROJIMO LAIKAS

1. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi:

a) Paskyros sukūrimo ar kitų elektroninių paslaugų naudojimo atveju – tol, kol paskyra egzistuoja arba naudojama kita elektroninė paslauga;
b) dėl Užsakymo pateikimo ir Pardavimo sutarties sudarymo – laikotarpiui, kuris yra būtinas Užsakymo vykdymui ir sudarytos Pardavimo sutarties vykdymui, įskaitant Užsakymo ir sudarytos Pardavimo sutarties atsiskaitymą bei teisinių įsipareigojimų, susijusių su sudaryta sutartimi, vykdymą (apskaitos ir mokesčių įsipareigojimai);
c) susisiekus su Administratoriumi – laikotarpiui, kuris būtinas Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti;
d) vykdant rinkodaros, analitinę ar statistinę veiklą, Administratoriaus ar trečiosios šalies teisėto intereso galiojimo laikotarpiu arba tol, kol neprieštaraujate tokiam tvarkymui;
e) kai Administratorius teikia paslaugą, informuodamas Jus apie Produkto prieinamumą – laikotarpiui, kuris būtinas, siekiant pranešti apie Produkto prieinamumą (šis laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto Produkto);

2. Be to, kiekvienu atveju Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tiek laiko, kiek reikia:

a) Administratoriaus pareigų, kylančių iš taikytinos teisės, vykdymui;
b) siekti ar ginti nuo galimų pretenzijų – per galiojančiuose teisės aktuose nustatytą senaties terminą.

3. Priklausomai nuo asmens duomenų apimties ir jų tvarkymo tikslų, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi skirtingais laikotarpiais. Bet kuriuo atveju nustatomas ilgesnis asmens duomenų saugojimo laikotarpis.


IV. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

1. Administratorius gali pateikti prieigą Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, su kuriomis bendradarbiauja vykdydamas Internetinės parduotuvės veiklą. Tai gali būti subjektai, kurie techniškai padeda vesti Internetinę parduotuvę, pavyzdžiui, hosting‘o arba teleinformacinių paslaugų teikėjai, vežėjai arba tarpininkai siunčiant užsakytus Produktus, subjektai, tvarkantys elektroninius mokėjimus arba mokėjimus mokėjimo kortelėmis, įmonės, teikiančios pagalbą bendraujant su klientais ir įgyvendinant rinkodaros kampanijas, taip pat teisinių ir konsultacinių paslaugų teikėjai. Trečiosios šalys, kurioms Administratorius teikia asmens duomenis kaip Internetinės parduotuvės dalį, privalo taikyti atitinkamas priemones, kad užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą ir apsaugą. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami įmonėms iš kapitalo grupės, kuriai priklauso Administratorius.
2. Jūsų asmens duomenys paprastai tvarkomi Europos ekonominėje erdvėje (toliau: „EEE“). Tačiau dėl administratoriaus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis Internetinės parduotuvės veiklos srityje Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į šalį, esančią už EEE ribų, kurioje su Administratoriumi bendradarbiaujantis subjektas, palaiko asmens duomenų tvarkymo įrankius. Tokio perdavimo atveju duomenys bus perduodami tik tiek, kiek tai yra būtina ir susiję su šių subjektų paslaugų teikimu duomenų Administratoriui.
3. Perduodamas asmens duomenis už EEE ribų įsisteigusiems subjektams, duomenų valdytojas užtikrina, kad būtų taikomi BDAR 5 skyriuje nustatyti reikalavimai, įskaitant tinkamų duomenų perdavimo apsaugos priemonių taikymą Europos Komisijos sprendimu patvirtintų standartinių sutarčių sąlygų forma. Asmens duomenų, perduodamų už EEE ribų, saugumo kopiją galite gauti susisiekę su Administratoriumi šiuo el. pašto adresu: [email protected] .


V. ASMENŲ, SUSIJUSIŲ SU ASMENS DUOMENIMIS, TEISĖS

1. Jūs turite teisę:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)
b) susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)
c) reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)
d) savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)
e) reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)
f) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
g) Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.


VI. SLAPUKŲ FAILAI

1. Administratorius naudoja slapukus (mažus tekstinius failus, vadinamuosius slapukais) arba panašias į slapukus funkcijas, kurios išsaugomos Jūsų galiniame įrenginyje, dėl Internetinės parduotuvės naudojimo.
2. Slapukai leidžia mums užtikrinti tinkamą Internetinės parduotuvės veikimą ir vykdyti jos pagrindines funkcijas. Mes taip pat galime juos naudoti analizuodami Internetinės parduotuvės naudojimą, pritaikyti juos prie Jūsų susidomėjimų ir pateikti pritaikytą reklamos turinį.
3. Slapukai renka įvairią informaciją, kuri iš esmės nėra asmens duomenys (pagal juos negalima nustatyti jūsų tapatybės). Tačiau tam tikra informacija, priklausomai nuo jos turinio ir naudojimo, gali būti priskirta konkrečiam asmeniui ir todėl laikoma asmens duomenimis. Šios rūšies informacijos atžvilgiu atitinkamai taikomos politikos nuostatos dėl asmens duomenų. Tiek, kiek slapukuose bus Jūsų asmens duomenų, jų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Administratoriaus ar trečiosios šalies interesas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.
4. Internetinėje parduotuvėje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai:

a) "sesijos" (session cookies) - tai laikini failai, kurie saugomi Jūsų galinėje įrangoje tol, kol išeinate iš svetainės arba išjungiate programinę įrangą (interneto naršyklę); ir
b) „nuolatiniai“ (persistent cookies) – kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje slapukų parametruose nurodytą laiką arba kol juos ištrinate.

5. Be būtiniausių slapukų (kuriuos naudojame siekdami užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir saugų naudojimąsi svetaine), internetinėje parduotuvėje taip pat galime naudoti šių tipų slapukus:

a) analitiniai ir funkciniai - slapukai, skirti Internetinės parduotuvės naudojimo būdo analizei. Jų dėka galime nustatyti Internetinės parduotuvės lankytojų skaičių, taip pat aptikti Internetinės parduotuvės veikimo sutrikimus ir kartu ją nuolat tobulinti. Šie slapukai taip pat palengvina naudojimąsi Internetine parduotuve (pvz., išsaugojant Jūsų pateiktą informaciją ir nustatymus);
b) rinkodaros – slapukai, kurie naudojami Jūsų susidomėjimus atitinkančioms reklamoms pateikti, taip pat gali būti naudojami trečiųjų šalių, su kuriomis bendradarbiaujame, Jums pateikiamam turiniui ir reklamoms pritaikyti.

6. Daugeliu atvejų internetinė naršyklė leidžia slapukus išsaugoti naudotojo galiniame įrenginyje pagal numatytuosius nustatymus. Jūs galite bet kada ištrinti slapukus, saugomus Jūsų galiniame įrenginyje, arba blokuoti jų patalpinimą Jūsų interneto naršyklės nustatymuose.
7. Išsami informacija apie tai, kaip blokuoti / ištrinti slapukus, pateikiama internetinės naršyklės meniu skyriuje "Pagalba". Pavyzdžiui, „Internet Explorer“ naršyklėje slapukus galima keisti: Įrankiai -> Interneto parinktys -> Privatumas; Mozilla Firefox: Įrankiai -> Parinktys -> Privatumas; tačiau "Google Chrome“ naršyklėje: Nustatymai -> Rodyti išplėstinius nustatymus -> Privatumas -> Turinio nustatymai -> Slapukai. Prieigos takai gali skirtis priklausomai nuo naudojamos naršyklės versijos.
8. Naudodamiesi internetine parduotuve, galite pasirinkti slapukų technologijos naudojimo sritį ir duoti atitinkamą sutikimą, atitinkantį pasirinktą sritį. Priklausomai nuo to, kokioje apimtyje bus naudojama slapukų technologija, tokie slapukai bus įdiegti Jūsų įrenginyje.
9. Slapukai nėra kenksmingi nei Jums, nei Jūsų įrenginiui. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms Internetinės parduotuvės funkcijoms, teikti galimybę arba žymiai trukdyti tinkamai naudotis Internetine parduotuve.
10. Dėl to, kad Administratorius bendradarbiauja su kitais Internetinės parduotuvės subjektais, šio bendradarbiavimo tikslais naršyklė taip pat išsaugo slapukus, kurie gaunami iš subjektų, su kuriais bendradarbiauja Administratorius. Tokiu būdu renkama informacija apie peržiūrėtus Produktus. Šių subjektų siunčiami slapukai visų pirma yra skirti užtikrinti tinkamą Internetinės parduotuvės veikimą ir pagerinti reklamos, atitinkančios Jūsų online aktyvumą, pateikimo efektyvumą. Administratorius visų pirma naudoja šių subjektų, kurie naudoja slapukus Internetinėje parduotuvėje, paslaugas: „Google Analytics“ (https://policies.google.com/privacy), „Facebook“, „Synergise“, „Hotjar“, „Thulium“, „Focus Telecom Polska Sp. z o.o“ (https://focustelecom.pl/pp/), Criteo, Tradedoubler, Google Ads (https://policies.google.com/privacy), Circlewise, WPPL (išsami informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Wirtualna Polska yra Wirtualna Polska privatumo politikoje.), RTB House (https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/).


VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Administratorius pasilieka teisę keisti Politiką - tai gali įvykti, be kita ko, dėl šių svarbių priežasčių:

a) galiojančių teisės aktų, ypač asmens duomenų apsaugos, telekomunikacijų teisės, elektroniniu būdu teikiamų paslaugų ir vartotojų teisių reguliavimo srityse, pakeitimai, turintys įtakos Administratoriaus ar Internetinės parduotuvės naudotojo teisėms ir pareigoms;
b) interneto technologijų pažangos nulemtų funkcijų ar elektroninių paslaugų kūrimas, įskaitant naujų technologinių ar techninių sprendimų, turinčių įtakos Politikos taikymo sričiai, naudojimą / įgyvendinimą.

2. Administratorius kiekvieną kartą pateikia informaciją apie Politikos pakeitimus Internetinėje parduotuvėje. Kartu su kiekvienu pakeitimu bus rodoma nauja Politikos versija su nauja data.
3. Dėl to, kad Internetinėje parduotuvėje gali būti nuorodų į išorines internetines svetaines, kurios nepriklauso Administratoriui ir už kurias Administratorius neatsako, Administratorius skatina perskaityti privatumo politiką, paskelbtą išorinėse internetinėse svetainėse, priklausančiose kitiems Administratoriams.
4. Ši politikos versija galioja nuo 2023.07.04