Nemokamas pristatymas užsakymams virš 50 EUR.

Daugiau apie pristatymą
30 dienų nemokamas grąžinimas nuo pristatymo datos. Patikrinkite, kaip atlikti grąžinimą
Daugelį produktų išsiunčiame per 48h.

Pristatymo laikas gali skirtis priklausomai nuo prekės prieinamumo.

Patikrinkite išsamesnę informaciją
Nav switch

Įveskite paieškos terminą, kad pamatytumėte užuominas.

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SPORTANO.LT REGLAMENTAS -
Pirkimo pardavimo taisyklės

I. Sąvokos
II. Bendrosios nuostatos
III. Elektroninės paslaugos
IV. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
V. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
VI. Pardavimo sutarties sudarymas
VII. Mokėjimas už produktą
VIII. Produkto pristatymas
IX. Prekių grąžinimas
X. Netinkamos kokybės prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos
XI. Asmens duomenų tvarkymas
XII. Licenzija
XIII. Nuostatos dėl verslininkų
XIV. Reglamento pakeitimai
XV. Baigiamosios nuostatos


I. Sąvokos

Reglamente vartojamos sąvokos didžiosiomis raidėmis reiškia:
1) MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ – mobilioji programėlė, kurią Pardavėjas gali suteikti Klientui, skirta įdiegti Kliento nuosavame mobiliajame įrenginyje ir visų pirma leisti naudotis Internetine parduotuve ir Elektroninėmis paslaugomis be būtinybės interneto naršyklės paleidimo;
2) KAB - Pardavėjo Klientų aptarnavimo biuras, per kurį galima pateikti savo Klientams informaciją, pvz., apie Produktus, bet ir dabartines akcijas bei Reglamento turinį. Susisiekti su Klientų aptarnavimo biuru galima nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8 iki 18 val., nurodytais telefono numeriais, el. pašto adresu ir Internetinės parduotuvės skirtuke „Kontaktai“ o taip pat naudojant kontaktinę formą. Skambučio į Klientų aptarnavimo skyrių kaina skaičiuojama kaip už standartinį skambutį - pagal atitinkamo operatoriaus kainoraštį;
3) DARBO DIENA - viena diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus nedarbo dienas;
4) SLAPTAŽODIS - raidinių-skaitmeninių simbolių eilutė, reikalinga autorizacijai gauti prisijungiant prie Paskyros, kurią Klientas nurodė kurdamas Paskyrą. Registruojant Paskyrą reikia vieną kartą įvesti Slaptažodį pagal minimalius reikalavimus. Klientas privalo saugoti slaptažodį konfidencialiai (neatskleisti jo tretiesiems asmenims). Pardavėjas suteikia Klientui daugelį galimybių pakeisti slaptažodį. Pardavėjas, atsižvelgdamas į savo sprendimą, gali suteikti Klientui taip vadinamąjį pamiršto slaptažodžio atkūrimo mechanizmą;
5) PIRKĖJAS/KLIENTAS  – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
6) VARTOTOJAS - fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis;
7) PASKYRA – Elektroninė paslauga, kuria Klientas gali naudotis kaip Internetinės parduotuvės dalimi, leidžianti Klientui naudotis papildomomis funkcijomis. Klientas prisijungia prie Paskyros naudodamas Prisijungimo vardą ir susijusį Slaptažodį. Užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje, Klientas prisijungia prie savo Paskyros. Paskyra suteikia galimybę išsaugoti ir saugoti informaciją apie Kliento adreso duomenis Produktų išsiuntimui, stebėti Užsakymo būseną, susipažinti su Užsakymų istorija, taip pat naudotis kitomis Pardavėjo Klientui teikiamomis paslaugomis;
8) KREPŠELIS – elektroninė paslauga, kuria Klientas gali naudotis kaip Internetinės parduotuvės dalimi, visų pirma leidžianti Klientui lengvai pateikti užsakymą pasirinktam Produktų skaičiui, pateikti atskirų Produktų kainos santrauką ir bendrą visų Produktų kainą, taip pat bendrą Užsakymo vertę. Siekiant užtikrinti aukštą Pardavėjo teikiamų paslaugų kokybę, Pardavėjas turi galimybę nustatyti Produktų limitą arba bendrą Produktų, kuriuos galima įtraukti į vieną Užsakymą, kainos limitą. Jei nustatytas limitas viršijamas, Klientas apie tai informuojamas atitinkamu pranešimu, rodomu Internetinėje parduotuvėje;
9) PRISIJUNGIMAS - Kliento el. pašto adresas, kuris yra Parduotuvės dalis kuriant paskyrą;
10) NAUJIENLAIŠKIS – elektroninė paslauga, leidžianti Pirkėjui, gavus aiškų Pirkėjo sutikimą, gauti iš Pardavėjo komercinę informaciją, visų pirma apie Produktus, Internetinę parduotuvę, įskaitant naujienas ir aktualias akcijas, Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu (išsamios Naujienlaiškio paslaugos teikimo taisyklės nurodytos atskirame Reglamente);
11) PRODUKTAS – Internetinės parduotuvės pasiūlyme esantis kilnojamasis daiktas, kuris yra Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo-pardavimo sutarties objektas už tam tikrą kainą. Visi Internetinėje parduotuvėje pateikti Produktai yra visiškai nauji:
12) PRODUKTAS SU SKAITMENINIAIS ELEMENTAIS – Produktas, kuriame yra skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba kuris su jais susijęs tokiu būdu taip, kad trūkstant skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos jis negalėtų tinkamai veikti (pvz., smartwatch);
13) INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – Pardavėjo valdoma platforma, leidžianti pateikti Kliento užsakymus, sudaryti Pardavimo sutartis ir teikti Pardavėjo paslaugas šiuo internetiniu adresu: www.sportano.lt, o taip pat per Mobiliąją programėlę;
14) PARDAVĖJAS – SPORTANO.COM ribotos atsakomybės bendrovė, kurios registruota buveinė yra Zielona Góra (Wrocławska 17B/15-16 g., 65-427 Zielona Góra/ Lenkija), įtraukta į Juridinių asmenų registrą, kurį tvarko Zielona Góra apylinkės teismas, VIII komercinės veiklos skyrius – Nacionalinis teismų registras, KRS numeris 0000896178, PVM kodas 9731077223, Įmonės kodas 388722422, BDO 000550240, akcinis kapitalas 10,050,000.00 zł, interneto svetainės adresas: www.sportano.lt, el. pašto adresas: [email protected], telefono numeris: +370 4 624 6428. (mokestis kaip už standartinį skambutį – pagal atitinkamo operatoriaus kainoraštį);
15) SUTARTIS  – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.
16) PAPILDOMAS APTARNAVIMAS – mokama papildoma paslauga, kurią Pardavėjas teikia Klientui Reglamente numatytomis sąlygomis. Papildomų teikiamų Paslaugų apimtis gali priklausyti nuo Produkto tipo, pristatymo vietos ar Kliento pasirinkto pristatymo būdo;
17) TECHNINIAI REIKALAVIMAI – minimalius techninius reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti norint naudotis Internetine parduotuve, įskaitant Elektronines paslaugas, ir sudaryti Pardavimo sutartį per Internetinę parduotuvę, t. y.: turėti kompiuterį ar kitą įrenginį, prijungtą prie interneto (mobiliosios programėlės atveju - mobilųjį įrenginį), kurio minimalus duomenų srauto pralaidumas leidžia sklandžiai atnaujinti interneto svetaines, kurio minimali ekrano raiška yra 1280 x 720 pikselių, kuriame įdiegta bent viena iš šių interneto naršyklių: „Chrome“ 94 ir naujesnė versija, „Internet Explorer“ 11 ir naujesnė versija, „Firefox“ 93 ir naujesnė versija, „Edge“ 94 ir naujesnė versija, „Safari“ 14 ir naujesnė versija, „Opera“ 80 ir naujesnė versija, palaikanti „Java Script“ ir leidžianti išsaugoti slapukus. Norint naudotis Internetine parduotuve, įskaitant Elektronines paslaugas, Klientas turi turėti galiojantį / aktyvų el. pašto adresą ir įrenginį, galintį teisingai užpildyti elektronines formas. Norėdamas sudaryti Pardavimo sutartį, Klientas privalo turėti aktyvų el. pašto adresą, o tam tikrais atvejais – klaviatūrą ar kitą prietaisą, leidžiantį tinkamai užpildyti elektronines formas;
18) UŽSAKYMAS – Kliento Pardavėjui pateiktas valios pareiškimas, visų pirma elektronine forma, kuriame nurodomas pasirinktas Produktas ar Produktai, dėl kurių Klientas teikia pasiūlymą sudaryti Pardavimo sutartį, taip pat pateikiami Kliento duomenys, būtini Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Viename Užsakyme Klientas gali pateikti kelis Produkto pirkimo pasiūlymus. Užsakymo metu Klientas taip pat turi galimybę pateikti pasiūlymą sudaryti sutartį dėl pasirinktos Papildomos paslaugos.


II. Bendrosios nuostatos

1. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka SOPRTANO parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi SPORTANO parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
2. Sutikimas su Reglamentu yra savanoriškas, tačiau būtinas norint susikurti Paskyrą ir pateikti Užsakymus, sudaryti Pardavimo sutartis, taip pat gali būti būtinas norint naudotis kitomis Pardavėjo teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
3. Klientas gali pateikti Užsakymus be būtinybės sukurti paskyrą.
4. Naudojimasis Elektroninėmis paslaugomis, kaip elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, yra susijęs su tipine rizika, susijusia su duomenų perdavimu internetu, pavyzdžiui, Kliento duomenų sklaida, neįgaliotų asmenų prieiga arba Kliento duomenų praradimu. Pardavėjas ir Klientas privalo imtis priemonių šiai rizikai sumažinti. Ypatingai, Pardavėjas taiko tinkamas Reglamente nurodytas apsaugos priemones, o Klientas įsipareigoja nesuteikti prisijungimo ir slaptažodžio neįgaliotiems asmenims.
5. Naudotis Internetine parduotuve, ypač Elektroninėmis paslaugomis ir sudaryti Pardavimo sutartis galima su sąlyga, kad Kliento naudojama galinė įranga ir teleinformacinė sistema atitinka Techninius reikalavimus. Jei Elektroninės paslaugos neatitinka Reglamento sąlygų, Pirkėjas privalo bendradarbiauti su Pardavėju, siekdamas nustatyti, ar Elektroninės paslaugos neatitinka Reglamento sąlygų dėl Pirkėjo skaitmeninės aplinkos ypatybių. Elektroninių paslaugų neatitikimo Reglamento sąlygoms atveju Vartotojas turi teisę į teisinės apsaugos priemones, numatytas visuotinai taikytinuose įstatymuose.
6. Naudojimasis Internetine parduotuve per interneto naršyklę arba Mobiliąją programėlę, įskaitant Užsakymų pateikimą, gali būti susijęs su prisijungimo prie interneto išlaidomis (duomenų siuntimo mokestis) pagal Kliento naudojamo paslaugų teikėjo tarifų paketą.
7. Pardavėjas gali pavesti subrangovams vykdyti savo individualias pareigas arba dabartinę Internetinės parduotuvės paslaugą. Pardavėjas deda visas pastangas, kad užtikrintų, jog tai neturi įtakos elektroninių paslaugų apimčiai ir kokybei.
8. Pardavėjas gali teikti kitas papildomas paslaugas Klientui atskirų taisyklių nustatytomis sąlygomis.


III. Elektroninės paslaugos

1. Pardavėjas per Internetinę parduotuvę Klientams nemokamai teikia šias elektronines paslaugas:

a) Paskyra;
b) saugoti Užsakymų istoriją ir suteikti Klientui prieigą prie jos per Paskyrą;
c) suteikti Klientams galimybę teikti Užsakymus, sudaryti Pardavimo sutartis, remiantis Reglamente nustatytomis sąlygomis;
d) galimybė naudotis Krepšeliu;
e) galimybė peržiūrėti Turinį, pateiktą Internetinėje parduotuvėje;
f) mėgstamiausių produktų sąrašo sudarymo galimybė;
g) informacija apie Produktų prieinamumą;
h) Naujienlaiškis;
i) mobiliosios programėlės atveju: (i) dabartinių pranešimų pateikimas tiesiogiai mobiliojo įrenginio ekrane, (ii) pasirinktų Produktų pateikimas Internetinės parduotuvės pasiūlyme, (iii) mėgstamiausių Produktų į slėptuvę įdėjimas.

2. Paslaugų teikimo sutartis sudaroma su sąlyga, kad bus įvykdytos visos šios sąlygos: (i) Kliento (siunčiančio Pardavėjui) registracijos formos efektyvus pildymas ir priėmimas Paskyrai sukurti, (ii) Reglamento priėmimas ir (iii) Kliento patvirtinimas apie Paslaugų teikimo sutarties sudarymą, paspaudus Pardavėjo siunčiamą aktyvinimo nuorodą, kuri buvo siunčiama į registracijos metu Kliento pateiktą el. pašto adresą. Paskyra teikiama yra nemokamai neribotam laikui.
3. Pardavėjas gali atsisakyti registruoti Paskyrą, jei Klientas pažeidžia toliau pateiktos 6 dalies a, b, c, f, g punktų Reglamento nuostatas.
4. Krepšelio naudojimas prasideda nuo to momento, kai Klientas prideda pirmąjį Produktą į Krepšelį. Krepšelis yra vienkartinė paslauga, teikiama nemokamai ir nustoja veikti, kai Klientas per jį pateikia arba nustoja teikti Užsakymą. Priklausomai nuo turimų funkcijų, Krepšelis gali įsiminti informaciją apie Kliento pasirinktus Produktus ir pasibaigus naršyklės sesijai, tačiau neužtikrina Kliento pasirinktų Produktų prieinamumo, kad užsakymą būtų galima atlikti vėliau.
5. Norint pradėti naudotis Naujienlaiškio paslauga, Klientas turi sutikti gauti komercinę informaciją ir sutikti su Naujienlaiškio paslaugą reglamentuojančiomis sąlygomis, pažymėdamas atitinkamą žymimąjį langelį (angl. checkbox) arba paspausti atitinkamą mygtuką atitinkamame Internetinės parduotuvės arba Mobiliosios programos lauke nurodydamas savo el. pašto adresą bei paspausdamas aktyvavimo nuorodą, atsiųstą nurodytu el. pašto adresu (Naujienlaiškio paslaugos pradžios momentas). Klientas taip pat gali sutikti gauti Naujienlaiškį SMS žinute, nurodydamas savo mobiliojo telefono numerį, pažymėdamas atitinkamą žymimąjį langelį (angl. checkbox) Internetinėje parduotuvėje, įskaitant Mobiliąją programėlę, arba paspausdamas atitinkamą mygtuką.
6. Klientas įsipareigoja, visų pirma:

a) užsakymo formoje ir Paskyroje pateikti tik teisingus, aktualius ir visus būtinus Kliento duomenis, o pasikeitus tokiems duomenims, nedelsiant atnaujinti duomenis, įskaitant asmens duomenis, kuriuos Klientas pateikė Pardavėjui sudarydamas Pardavimo sutartį ar naudodamasis Elektroninėmis paslaugomis;
b) naudotis Elektroninėmis paslaugomis tokiu būdu, kuris netrukdo Pardavėjo, Internetinės parduotuvės ar Mobiliosios programėlės veikimui, taip pat atsisiųsti Mobiliąją programėlę tik iš teisinių šaltinių;
c) naudotis Elektroninėmis paslaugomis laikantis Teisės aktų, Reglamento nuostatų, taip pat tam tikroje srityje priimtų papročių ir socialinio sambūvio taisyklių;
d) užtikrinti Prisijungimo ir Slaptažodžio konfidencialumą, visų pirma neatskelisti jų neįgaliotiems asmenims. Pardavėjas neatsako visų pirma už Paskyroje saugomų duomenų praradimą ar prieigą prie duomenų, atsiradusių dėl to, kad Klientas pažeidė pirmiau nurodytą prievolę;
e) laiku sumokėti visą Kliento ir Pardavėjo nustatytą Kainą ir kitas išlaidas;
f) neteikti ir neperduoti Internetinėje parduotuvėje jokio turinio, draudžiamo pagal galiojančius įstatymus, ypač turinio, kuris pažeidžia trečiųjų asmenų nuosavybės teises ar jų asmenines teises;
g) nesiimti tokių veiksmų kaip: (i) siųsti ar skelbti Internetinėje parduotuvėje ar Mobiliojoje programėlėje nepageidaujamą komercinę informaciją arba skelbti bet kokį turinį, kuris pažeidžia Teisės aktus (draudimas skelbti neteisėtą turinį), (ii) imtis bet kokios informacinės veiklos ar bet kokios kitos veiklos, kuria siekiama gauti ne Klientui skirtą informaciją, įskaitant kitų Klientų duomenis, arba kištis į Internetinės parduotuvės ar Mobiliosios programėlės veikimo principus ar techninius aspektus, (iii) neleistinu būdu keisti Pardavėjo pateiktą turinį, ypač Internetinėje parduotuvėje pateiktas Kainas ar Produktų aprašymus.

7. Pardavėjas gali laikinai, dėl techninių priežasčių, bet ne ilgiau kaip 48 valandas, išjungti kai kurias Internetinės parduotuvės funkcijas, siekiant ją patobulinti, pridėti paslaugų ar atlikti techninę priežiūrą. Pardavėjas dės visas pastangas ir stengsis kiekvieną kartą informuoti apie techninius trikdžius, patalpindamas atitinkamą pranešimą Internetinės parduotuvės pagrindiniame puslapyje.
8. Klientas bet kuriuo metu gali nutraukti Paslaugų teikimo sutartį. Pareiškimas apie Kliento pateiktų paslaugų teikimo sutarties nutraukimą gali būti pateiktas ypatingai siunčiant jo turinį, pvz., raštu adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o. Wrocławska 17B/15-16 g., 65-427 Zielona Góra arba el. pašto adresu: [email protected]. Paslaugų sutarties nutraukimas neturi įtakos jau sudarytų Pardavimo sutarčių sąlygoms.
9. Pardavėjas gali nutraukti Paslaugų teikimo sutartį dėl šių svarbių priežasčių:

a) Elektroninių paslaugų naudojimo būdas prieštarauja Internetinės parduotuvės principams ir tikslui;
b) Kliento veikla prieštarauja galiojančioms moralės normoms, skatina smurtą ar nusikalstamą veiką ir pažeidžia trečiųjų šalių teises;
c) Klientas pažeidė Reglamento III punkto, 6 d.;
d) atvejai, nurodyti Reglamento XIV punkte, 1 d.

10. Pardavėjo pateiktas Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo pareiškimas bus išsiųstas Kliento nurodytu el. pašto adresu.
11. Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo terminas kiekvienai šaliai yra 14 dienų. Paslaugų sutarties nutraukimas bet kurios iš šalių iniciatyva prilygsta Paskyros ištrynimui.
12. Pardavėjas gali leisti Klientui nemokamai atsisiųsti Mobiliąją programėlę į mobilųjį įrenginį iš Internetinių parduotuvių su mobiliosiomis programėlėmis (pvz. „Apple App Store“ arba „Google Play“).
13. Mobilioji programėlė prisijungia prie Internetinės parduotuvės, naudojant interneto tinklą. Klientas, norintis naudotis Mobiliąja programėle, turėtų pereiti šiuos etapus:

a) susipažinti ir priimti vienos iš 12 punkte nurodytų parduotuvių taisykles;
b) parsisiųsti Mobiliąją programėlę iš vienos iš 12 punkte nurodytų parduotuvių;
c) Mobiliosios programėlės įdiegimas mobiliajame įrenginyje.

14. Mobiliojoje programėlėje gali būti naudojama technologija, kuri saugo ir pasiekia Kliento ID, todėl Mobilioji programėlė gali veikti neprisijungus prie interneto, taip pat išsaugoti neprisijungusio Kliento parinktis (tam gali būti reikalinga prieiga prie mobiliojo įrenginio atminties). Mobilioji programėlė saugo Kliento ID tol, kol Klientas prisijungia prie Mobiliosios programėlės arba pašalina Mobiliąją programėlę iš mobiliojo įrenginio.
15. Jei Klientas pageidauja naudotis Mobiliosios programėlės funkcijomis, kaip nurodyta 1 str. i raidės, III punkte gali prireikti, kad Klientas savanoriškai sutiktų, jog Mobilioji programėlė galėtų naudotis tam tikromis Mobiliojo įrenginio funkcijomis, kad Klientas savanoriškai sutiktų gauti „push“ pranešimus arba pateiktą Pardavėjui informaciją apie Kliento pageidavimus. Klientas bet kuriuo metu gali atšaukti aukščiau nurodytus sutikimus arba pašalinti Mobiliąją programėlę iš savo mobiliojo įrenginio.
16. Skundai, susiję su Elektroninėmis paslaugomis, gali būti pateikti, pavyzdžiui, raštu adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o. Wrocławska 17B/15-16 g., 65-427 Zielona Góra arba el. pašto adresu: [email protected]. Pateikiant skundą rekomenduojama nurodyti skundo priežastį, Kliento prašymą ir Kliento kontaktinius duomenis – tai palengvins ir pagreitins skundo nagrinėjimą. Pardavėjas apsvarsto skundą per 14 dienų nuo jo pateikimo dienos, nebent teisės aktuose nustatytas kitoks terminas.


IV. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.sportano.lt  internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių taisyklių nustatyta tvarka.
3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
4. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".
5. Pirkėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje.
6. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
7. Pirkėjas registracijos ir užsakymo pateikimo formose turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save.
8. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.
9. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
10. Prekės tampa pirkėjo nuosavybe tik pilnai atsiskaičius už prekes, kitu atveju nuosavybės teisė priklauso pardavėjui.


V. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas laiku nesumoka už prekes ar atsisako mokėti prekių pristatymo/ atsiėmimo metu.
4. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui aiškiai ir suprantamai suteikti informaciją el. parduotuvėje, nurodytą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
8. Jei dėl techninių nesklandumų, el. parduotuvės veikimo sutrikimų Pardavėjas negali įvykdyti Pirkėjo užsakymo, Pardavėjas turi teisę nutraukti tokį užsakymą, informuojant Pirkėją apie užsakymo nutraukimą. Jei Pirkėjas yra apmokėjęs už įsigytas prekes, apmokėjimas yra grąžinamas į pirkėjo sąskaitą per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo grąžinti pinigus pateikimo dienos.
9. Pardavėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje.
10. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.


VI. Pardavimo sutarties sudarymas

1. Pardavėjas suteikia galimybę Klientams pateikti užsakymus Internetinės parduotuvės svetainėje ir Mobiliosios programėlės dėka. Vystydamas teikiamas paslaugas, Pardavėjas gali nustatyti sekančius Užsakymų pateikimo būdus, naudodamas nuotolinio ryšio priemones.
2. Pardavėjas gali suteikti Klientams galimybę naudotis Papildomomis paslaugomis (pvz., pateikti Užsakymą, montuoti Produktus ir kt.). Sutarties dėl Papildomos paslaugos teikimo sudarymas galimas tik pateikiant Produkto užsakymą Internetinėje parduotuvėje (t. y. neįmanoma sudaryti sutarties dėl papildomos paslaugos teikimo nesudarant Pardavimo sutarties per Internetinę parduotuvę). Išsami informacija apie Papildomas paslaugas, ypač jų kainą, apimtį ir prieinamumą, pateikiama Internetinėje parduotuvėje. Laikoma, kad Papildomos paslaugos teikimo sutartis buvo sudaryta tuo metu, kai buvo atlikta Papildoma paslauga.
3. Pagrindinės vykdymo ypatybės, įskaitant temą ir bendravimo su Klientu būdą, pateikiamos kiekvieno Produkto puslapyje.
4. Klientas pateikia Užsakymą Internetinėje parduotuvėje atlikdamas šiuos veiksmus:

a) įtraukti pasirinktus produktus į krepšelį ir pereiti prie užsakymo formos, o taip pat užpildyti detalius duomenis;
b) užsakymo formos užpildymas reikiamais duomenimis Pardavimo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui, taip pat sutarties dėl Papildomos paslaugos suteikimo jos pasirinkimo atveju. Jei Klientas pageidauja gauti PVM sąskaitą faktūrą, užsakymo pateikimo metu būtina nurodyti teisingą PVM mokėtojo kodą; priešingu atveju Pardavėjas negalės išrašyti PVM sąskaitos faktūros;
c) papildomų paslaugų pasirinkimas, jei yra prieinamos (pvz. Papildomos paslaugos), mokėjimo būdo pasirinkimas ir pristatymo būdo pasirinkimas;
d) sutikimas su Taisyklėmis ir sąlygomis pažymint atitinkamą žymimąjį langelį (ang. checkbox) - šiame etape Klientui bus pateikta Užsakymo santrauka;
e) Kliento užsakymo siuntimas Pardavėjui naudojant atitinkamą mygtuką;
f) jei mokama per trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėją, Klientas gali būti nukreiptas į jo svetainę, kad galėtų atlikti mokėjimą.

5. Atsakydamas į gautą Užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui el. laišką, patvirtinantį Užsakymo priėmimą ir jo tikrinimo pradžią.
6. Pardavėjas, patikrinęs Užsakymą, siunčia Klientui elektroninį laišką su:

a) vieno ar daugiau pagal Užsakymą pateiktų individualių pasiūlymų priėmimo patvirtinimas, arba
b) informacija apie negalėjimą priimti visų Kliento pasiūlymų, įskaitant tam tikrų mokėjimo ar pristatymo formų ar Papildomų paslaugų apimtį, dėl svarbių priežasčių, ypač dėl to, kad nėra produkto, nėra apmokėjimo už užsakymą arba Klientas pažeidžia Reglamento III punkto, 6 d.

7. Pardavimo sutartis sudaroma Klientui gavus Pardavėjo pranešimą, nurodytą 6 str. a raidė, nurodytų Produktų apimties atžvilgiu. Šį straipsnį reikia atitinkamai taikyti Papildomai paslaugų teikimo sutarčiai, jei Klientas nusprendė ją užsisakyti pagal pasirinkto Produkto užsakymą.
8. Bendra Užsakymo vertė apima Kainą, Pristatymo išlaidas ir galimas Papildomas išlaidas, pvz., Papildomų paslaugų naudojimo atveju. Klientas informuojamas apie bendrą Užsakymo vertę pateikiant užsakymą, įskaitant atvejus, kai Klientas išreiškia savo valią laikytis Pardavimo sutarties, taip pat Sutarties dėl Papildomos paslaugos teikimo, jei Klientas yra nusprendęs ją užsisakyti dėl pasirinkto Produkto užsakymo.
9. Internetinėje parduotuvėje galiojančios akcijos nėra derinamos, nebent dabartinių akcijų sąlygos numato kitaip.


VII. Mokėjimas už produktą

1. Pardavėjas pateikia Klientui įvairius mokėjimo būdus pagal pardavimo sutartį. Galimi mokėjimo būdai Klientui pateikiami Internetinės parduotuvės interneto svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje, taip pat kai Klientas pateikia Užsakymą.
2. Galimi mokėjimo būdai gali priklausyti nuo Kliento pasirinkto pristatymo būdo ar Produkto. Galimi mokėjimo būdai taip pat gali keistis, kai vienu metu yra pateikiami keli Užsakymai. Elektroninių mokėjimų ir mokėjimo kortelių operacijų apmokėjimas atliekamas pagal Kliento pasirinkimą per įgaliotus išorinius mokėjimo paslaugų teikėjus.
3. Jei Pardavėjas negauna mokėjimo iš Kliento, pasirinkusio išankstinį mokėjimą, Pardavėjas gali susisiekti su Klientu ir priminti jam apie mokėjimą, taip pat, išsiųsdamas el. laišką. Klientui neatlikus apmokėjimo per 3 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Tradiciniu pavedimu ir per 24 valandas nuo Užsakymo pateikimo išankstiniu mokėjimu, o vėliau per papildomai nurodytą laikotarpį, Kliento pasiūlymas pagal Užsakymą nepriimamas.
4. PVM sąskaitose - faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos – faktūros) Pirkėjui būtų pateikiami elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos arba užsakymo pateikimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.


VIII. Produkto Pristatymas

1. Galimi pristatymo būdai gali priklausyti nuo pasirinkto mokėjimo būdo ar Produkto ir gali keistis, kai vienu metu pateikiami keli Užsakymai, ypač dėl Produktų ar Papildomų paslaugų. Prekių pristatymui Pardavėjas naudoja kurjerių bendrovių teikiamas paslaugas
2. Prekės pristatymas Klientui yra mokamas, o galutinio mokesčio suma gali priklausyti nuo Kliento pasirinkto Produkto. Pardavėjas savo nuožiūra gali nustatyti mažiausios Užsakymo vertės ribą, nuo kurios Pardavimo sutarties Produktų pristatymas yra nemokamas. Pardavėjas gali numatyti, kad tam tikros pristatymo formos yra nemokamos.
3. Pirkėjas užsakymo metu gali pasirinkti pristatymo būdą. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
4. Pardavėjas pristato prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais, jeigu prekės yra Pardavėjo sandėliuose.
5. Vežėjo prekių pristatymo laikas priklauso nuo Kliento pasirinkto pristatymo būdo ir yra pateikiamas Internetinėje parduotuvėje bei Mobiliojoje programėlėje.
6. Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs, be to pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių.
7. Pirkėjas sutikdamas su šia sutartimi sutinka ir su tuo, kad kai kuriais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, pavyzdžiui jeigu tiekėjas laiku nepagamina arba nepristato pardavėjui pirkėjo užsakytos prekės.
8. Pirkėjas privalo prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodyti įgaliotą asmenį, kuris priims prekes.
9. Atsiimdamas Prekes Pirkėjas privalo patikrinti Prekės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
10. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje/sutartyje/Prekės perdavimo akte. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį/sutartį/perdavimo aktą be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo -pardavimo sutarties sąlygas.
11. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos nuo to momento, kai pirkėjas pasirašo prekių pirkimo dokumente.
12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
13. Jei Pirkėjui nepavyksta perduoti prekių per nustatytą terminą ir jei Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, mėgina susitarti kitą pristatymo laiką. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, jei buvo sumokėti pinigai, Pirkėjui jie grąžinami į tą pačią banko sąskaitą.


IX. Prekių grąžinimas

1. Taisyklių IX punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
2. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties per 30 dienų terminą turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui (taikomas ilgesnis, nei vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas 14 dienų terminas- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nuostatomis). Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 kalendorinių dienų nuo prekių jam pristatymo dienos.
3. Apie planuojamą prekės grąžinimą pirkėjas privalo pranešti pardavėjui raštu / elektroniniu paštu, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti šios sutarties ir grąžinti prekę SPORTANO.COM Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra (Lenkija), e-mail: [email protected].
4. Jeigu atsisakoma nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, laikoma, kad sutartis buvo nesudaryta.
5. Pirkėjas nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, savo išlaidomis turi grąžinti prekes Pardavėjui. SPORTANO.COM Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra (Lenkija).
6. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžinamas prekes, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytą, prekių pristatymo būdą. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas vadovaujasi Pirkėjo pareiškime dėl sutarties atsisakymo nurodytu mokėjimo būdu, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas dėl pinigų grąžinimo būdo ir tvarkos susitaria kitaip.
7. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

a) grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
b) prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
c) prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
d) grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

8. Įstatyme numatytos teisės atsisakyti sutarties atveju Vartotojas atsako už bet kokį Produkto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Produkto naudojimo daugiau nei būtina Produkto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
9. Atkreipiame dėmesį, kad šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių dėl:

a) prekės, kuri pagaminta pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikyta jo asmeninėms reikmėms;
b) prekės, kuri greitai genda ar jos galiojimo trukmė yra trumpa;
c) jei supakuota prekė yra nebetinkama grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kuri buvo išpakuota ją pristačius;
d) prekės, kuri po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
e) alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir juos pristatyti galima tik po 30 dienų, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių rinkos svyravimų;
f) prekės, kuri įsigyta su sutartimis, pagal kurias Pirkėjas pateikė Pardavėjui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų skubų remontą ar priežiūrą. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu Pirkėjas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
g) supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, jeigu po pristatymo jie buvo išpakuoti;
h) laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų, išskyrus tokių leidinių prenumeratos sutartis;
i) pateikiamo fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio, jei teikimas pradėtas Pirkėjui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties;
j) dėl paslaugų, kurios Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.


X. Netinkamos kokybės prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos

1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2. Skundą dėl įsigyto gaminio Vartotojas gali pateikti visų pirma raštu šiuo adresu: SPORTANO.COM Sp. z o.o. Nowy Kisielin – Innowacyjna 15 g., 66-002 Zielona Góra/ Lenkija arba el. paštu: [email protected] . Paprastai patartina pristatyti gaminį Pardavėjui kartu su skundu, kad Pardavėjas galėtų jį išnagrinėti. Pardavėjas atsakys į skundą per 14 dienų nuo jo gavimo. Jei per šį laikotarpį Pardavėjas neatsako, laikoma, kad jis pripažino skundą.
3. Jeigu Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę reikalauti vieno iš šių teisių gynimo būdų:

a) kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
b) kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
c) kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
d) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

4. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:

a) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;
b) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
c) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.

5. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tik tuo atveju, jeigu:

a) Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekę taisant ar keičiant Pardavėjas nesutiko padengti prekės grąžinimo išlaidų arba prekės pašalinimo ir įdiegimo išlaidų, kai prekė buvo tinkamai įdiegta (instaliuota, įrengta ar įmontuota) arba Pardavėjas, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;
b) prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę;
c) prekės trūkumas yra esminis;
d) Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.

6. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra nedidelis.
7. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę savo lėšomis ir transportu arba atlyginti Pirkėjui nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas.
8. Prekių grąžinimo adresas
SPORTANO.COM Sp. z o.o. Nowy Kisielin – Innowacyjna 15 g., 66-002 Zielona Góra/ Lenkija.
9. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
10. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos, arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
11. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę. Vartotojams įsigyjant prekes, prekių kokybės garantija visais atvejais yra ne trumpesnė kaip 2 metai nuo prekės gavimo dienos.
12. Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.
13. Skaitmeninius elementus turinčių Produktų atveju, jei Vartotojas per pagrįstą laikotarpį neįdiegia pateiktų atnaujinimų, įskaitant atnaujinimus, susijusius su saugumo funkcijomis, kurie būtini, kad tokie Produktai atitiktų Pardavimo sutartį, Pardavėjas neatsako už Produkto su skaitmeniniais elementais neatitiktį Pardavimo sutarčiai, atsiradusią tik dėl tokių atnaujinimų neįdiegimo, jei:

a) Vartotojas buvo informuotas apie būtinybę atnaujinti programą ir jos neįdiegimo pasekmes;
b) atnaujinimai nebuvo įdiegti arba buvo įdiegti neteisingai ne dėl klaidų diegimo instrukcijose.


XI. Asmens duomenų tvarkymas

1. Pardavėjas yra Klientų asmens duomenų administratorius. Pardavėjas taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą.
2. Asmens duomenis Klientas pateikia savanoriškai, tačiau jie yra būtini norint pateikti Užsakymą, atlikti Užsakymą, sudaryti ir vykdyti Pardavimo sutartį, taip pat norint naudotis Elektroninėmis paslaugomis, visų pirma Paskyra.
3. Išsami informacija apie Kliento asmens duomenų tvarkymą Privatumo ir Slapukų politikoje.


XII. Licenzija

1. Visos išimtinės teisės į Pardavėjo ar jo rangovų internetinėje parduotuvėje patalpintą turinį, ypač grafiniai elementai, logotipai, pavadinimai, programinė įranga (įskaitant Mobiliąją programėlę) ir teisės į duomenų bazes, yra teisiškai saugomos ir priklauso Pardavėjui ar su Pardavėju bendradarbiaujantiems subjektams. Klientas turi teisę nemokamai naudotis Turiniu, taip pat pagal galiojančius įstatymus paskelbtu Turiniu, kurį kiti Klientai jau išplatino Internetinėje parduotuvėje ir Mobiliojoje programėlėje, tik tiek, kiek tai būtina tinkamam Internetinės parduotuvės ir Mobiliosios programėlės naudojimui, be teritorinių apribojimų.
2. Turiniu (įskaitant Mobiliąją programėlę) naudotis kitokia apimtimi, nei numatyta Reglamento XII punkte, galima tik gavus aiškų išankstinį raštišką įgalioto subjekto sutikimą, raštu, nes kitaip negalios.
3. Pateikdamas bet kokį turinį Internetinėje parduotuvėje arba Mobiliojoje programėlėje, Klientas suteikia Pardavėjui neišimtinę, nemokamą licenciją naudoti, taisyti, keisti, ištrinti, papildyti, viešai atlikti, viešai rodyti, atgaminti ir platinti tokį turinį be teritorinių apribojimų. Ši teisė apima teisę suteikti sublicencijas tiek, kiek tai pateisinama Paslaugų sutarties arba Pardavimo sutarties vykdymu, taip pat leidimą savarankiškai arba padedant trečiosioms šalims naudotis papildomomis teisėmis, susijusiomis su kūrinio kūrimu, adaptavimu, pakeitimu ir vertimu. Jei Pirkėjas neturi teisės suteikti šioje 2 dalyje nurodytų licencijų, Pirkėjas įsipareigoja gauti tokias atitinkamas licencijas Pardavėjui.
4. Įdiegus Mobiliąją programėlę Kliento mobiliajame įrenginyje, Pardavėjas suteikia Klientui neišimtinę licenciją naudotis Mobiliąja programėlę, kuri apima Mobiliosios programėlės atgaminimą, susijusį tik su jos atsisiuntimu į mobilųjį įrenginį ir Mobiliosios programėlės įdiegimu bei veikimu Kliento mobiliajame įrenginyje. Klientas gali įdiegti Mobiliąją programėlę bet kokiame Kliento mobiliųjų įrenginių kiekyje, tačiau viename mobiliajame įrenginyje gali būti įdiegta tik viena Mobiliosios programėlės kopija.
5. Klientas neturi teisės aiškinti, pritaikyti, pertvarkyti ar kitaip keisti Internetinės parduotuvės ir Mobiliosios programėlės, išskyrus taikomuose teisės aktuose numatytus atvejus.


XIII. Nuostatos dėl verslininkų

1. Reglamento XIII punkto nuostatos taikomos tik Verslininkams ir yra viršesnės už kitas reglamentų nuostatas.
2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pardavimo sutarties arba sutarties dėl Papildomų paslaugų, sudarytų su Verslininku per 14 dienų nuo konkrečios sutarties sudarymo dienos. Toks atšaukimas gali įvykti nenurodant priežasties, ir Verslininkas dėl šios priežasties negali pateikti jokių pretenzijų Pardavėjui.
3. Pardavėjas turi teisę apriboti Verslininkams prieinamus mokėjimo būdus, įskaitant reikalavimą iš anksto sumokėti visą Kainą arba jos dalį. Ši teisė nepriklauso nuo Verslininko pasirinkto mokėjimo būdo.
4. Kai tik Pardavėjas perduoda Produktą vežėjui, su Produktu susijusi nauda ir našta bei Produkto atsitiktinio praradimo ar sugadinimo pavojus pereina Verslininkui. Pardavėjas neatsako už bet kokį Produkto praradimą, sugadinimą ar žalą, atsiradusią nuo Produkto priėmimo vežti iki jo išdavimo Verslininkui, arba už bet kokį vėlavimą vežti siuntą.
5. Pardavėjo garantinė atsakomybė už Produktą Klientams, kurie nėra Vartotojai, netaikoma.
6. Pardavėjas gali nedelsdamas ir nenurodydamas priežasčių nutraukti su Verslininku sudarytą Paslaugų teikimo sutartį, išsiųsdamas Verslininkui atitinkamą pareiškimą bet kokia forma.
7. Pardavėjas, taip pat jo darbuotojai, įgalioti atstovai ir asmenys neatsako Verslininkui, jo subrangovams, darbuotojams, įgaliotiems atstovams ir (arba) asmenims už bet kokią žalą, įskaitant negautą pelną, įskaitant deliktinę atsakomybę (išskyrus atvejus, kai galiojančios teisės nuostatos numato kitaip), nebent žala buvo tyčinė.
8. Jei nustatoma Pardavėjo, jo darbuotojų, įgaliotų atstovų ir (arba) įgaliotinių atsakomybė, atsakomybė Verslininko atžvilgiu, nepriklausomai nuo jos teisinio pagrindo, apribojama iki sumokėtos Kainos ir pristatymo išlaidų pagal paskutinę Pardavimo sutartį sumos, tačiau ne daugiau kaip 1 000 EUR - tiek už vieną pretenziją, tiek už visas pretenzijas iš viso.
9. Tai, kad veiksmas ar neveikimas, dėl kurio atsirado žala, yra prievolės nevykdymas ar netinkamas vykdymas, pašalina verslininko reikalavimą atlyginti žalą iš neleistino veiksmo.
10. Bet kokie ginčai, kylantys tarp Pardavėjo ir Verslininko, perduodami teismui, kurio jurisdikcijai priklauso Pardavėjo registruota buveinė.
11. Pardavėjas, remdamasis visuotinai taikomais teisės aktais, gali bet kuriuo metu pakeisti su Verslininkais susijusias Taisyklių ir sąlygų nuostatas.


XIV. Reglamento Pakeitimai

1. Pardavėjas turi teisę keisti Reglamentą (išskyrus Reglamento XIII punktą kuris taikomas Verslininkams ir gali būti bet kada iš dalies pakeistas remiantis visuotinai taikomais teisės aktais), jei atsiranda bent viena iš toliau nurodytų pagrįstų priežasčių (uždaras katalogas):

a) pasikeitus teisinėms nuostatoms, reglamentuojančioms Pardavėjo Produktų pardavimą ar paslaugų teikimą elektroniniu būdu, turinčioms įtakos abipusėms teisėms ir pareigoms, nustatytoms Kliento ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje, arba pasikeitus pirmiau minėtų teisinių nuostatų aiškinimui dėl teismų nutarčių, sprendimų, kompetentingų institucijų ar įstaigų rekomendacijų tam tikroje srityje;
b) paslaugų teikimo būdo pasikeitimas tik dėl techninių ar technologinių priežasčių (visų pirma šiose sąlygose nurodytų techninių reikalavimų atnaujinimas);
c) paslaugų, kurioms taikomos Reglamento nuostatos, apimties ar teikimo būdo pasikeitimas, Pardavėjui įvedant naujas, keičiant ar atsisakant esamų funkcijų ar paslaugų pagal Reglamentą;
d) su Pardavėju bendradarbiaujančių subjektų teikiamų paslaugų apimties ar būdo pasikeitimas, kai šie subjektai įdiegia naujas, pakeičia ar panaikina esamas funkcijas ar paslaugas ir tai turi įtakos Kliento ir Pardavėjo tarpusavio teisėms ir pareigoms.

2. Reglamento pakeitimų atveju Pardavėjas pateikia suvestinį Reglamento tekstą, paskelbdamas jį Internetinės parduotuvės interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje, taip pat pranešimu, išsiųstu el. pašto adresu, kurį Klientas nurodė sudarydamas Paslaugų teikimo sutartį, ir kuris Šalių laikomas informacijos apie pakeitimą pateikimu elektroninių ryšių priemonėse tokiu būdu, kad Klientas galėtų susipažinti su jo turiniu.
3. Reglamento pakeitimas įsigalioja po 14 dienų nuo informacijos apie pakeitimą išsiuntimo dienos. Paslaugų teikimo sutartį sudarę Klientai turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį per 14 dienų nuo pranešimo apie Reglamento pakeitimą. Reglamento pakeitimas netaikomas Pardavimo sutartims, Rezervacijoms ar Sutartims dėl papildomų paslaugų, kurias Klientas ir Pardavėjas sudarė prieš Reglamento pakeitimą.


XV. Baigiamosios nuostatos

1. Reglamentas įsigalioja 2023-07-04.
2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
5. Su Reglamento turiniu Klientas gali nemokamai susipažinti Internetinėje parduotuvėje ir Mobiliojoje programėlėje.
6. Sudarytos Paslaugų teikimo sutarties esminės nuostatos registruojamos, saugomos ir pateikiamos siunčiant el. laišką Kliento nurodytu el. pašto adresu.
7. Sudarytos Pardavimo sutarties esminių nuostatų registravimas, užtikrinimas, pateikimas ir patvirtinimas vyksta išsiunčiant Klientui el. laišką, patvirtinantį pateiktą Užsakymą, jo patikrinimą ir įvykdymą. Pardavėjas pateikia Klientui pirkimo ar PVM sąskaitos faktūros įrodymą elektronine forma. Pardavimo sutarties turinys, įskaitant jos esmines nuostatas, papildomai įrašomas ir saugomas Pardavėjo informacinėje sistemoje. Ši nuostata Papildomų paslaugų sutartims, kurias pasirenka Klientas.
8. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir SPORTANO perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl sportano.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .

 1 priedas – sutarties nutraukimo formos pavyzdys
SUTARTIES ATSISAKYMO FORMOS PAVYZDYS
(šią formą reikia užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norėsite atsisakyti sutarties)

Adresas:
SPORTANO.COM Sp. z o.o.
Nowy Kisielin- Innowacyjna 15 g., 66-002, Zielona Góra (Lenkija)
El paštas: [email protected]

Aš/Mes(*) pranešime/pranešu(*), kad atsisakau/atsisakome(*) toliau nurodytų Pardavimo sutarties pardavimo(*) toliau nurodytų prekių tiekimo sutarties(*) toliau nurodytų prekių atlikimo sutarties(*)/ toliau nurodytų paslaugų teikimo sutarties(*)

Sutarties sudarymo(*)/priėmimo data(*)
Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė
Vartotojo (-ų) adresas
Vartotojo (-ų) parašas (tik jei forma pateikiama popierinėje versijoje)

Data
(*) Nereikalinga išbraukti