Nemokamas pristatymas užsakymams virš 50 EUR.

Daugiau apie pristatymą
30 dienų nemokamas grąžinimas nuo pristatymo datos. Patikrinkite, kaip atlikti grąžinimą
Daugelį produktų išsiunčiame per 48h.

Pristatymo laikas gali skirtis priklausomai nuo prekės prieinamumo.

Patikrinkite išsamesnę informaciją
Nav switch

Įveskite paieškos terminą, kad pamatytumėte užuominas.

SPORTANO.LT NAUJIENLAIŠKIO REGLAMENTAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Reglamente aprašomos naujienlaiškio paslaugos teikimo internetinėje parduotuvėje taisyklės (toliau: „Naujienlaiškio reglamentas“), kurias teikia SPORTANO.COM ribotos atsakomybės bendrovė, kurios registruota buveinė yra Zielona Góra (Wrocławska 17B/15 g., 65-427 Zielona Góra), įtraukta į Juridinių asmenų registrą, kurį tvarko Zielona Góra apylinkės teismas, VIII komercinės veiklos skyrius – Nacionalinis teismų registras, KRS numeris 0000896178, PVM kodas 9731077223, Įmonės kodas 388722422, BDO 000550240, akcinis kapitalas 10,050,000.00 zł, interneto svetainės adresas: www.sportano.lt , el. pašto adresas: [email protected]  , telefono numeris: +370 4 624 6428 (mokestis kaip už standartinį skambutį - pagal atitinkamo operatoriaus kainoraštį) (toliau: „SPORTANO“).
2. Didžiosiomis raidėmis rašomi terminai, kurie nėra apibrėžti Naujienlaiškio reglamente, turi reikšmę, kurią suteikia jiems Reglamentas, išskyrus atvejus, kai šio Naujienlaiškio reglamento turinyje nurodyta kitaip.
3. Naujienlaiškio naudojimas, įskaitant Naujienlaiškio teikimo sutarties sudarymą, reikalauja, kad Kliento galiniai įrenginiai ir teleinformacinė sistema atitiktų šiuos minimalius techninius reikalavimus, t. y.: turėti kompiuterį ar kitą įrenginį, prijungtą prie interneto (mobiliosios programos atveju – pernešamas įrenginys), kurio ekrano skiriamoji geba yra ne mažesnė kaip 1280 x 720 pikselių, ir turi bent vieną iš šių interneto naršyklių: „Chrome“ 94 ir naujesnė versija, „Internet Explorer“ 11 ir naujesnė versija, „Firefox“ 93 ir naujesnė versija, „Edge“ 94 ir naujesnė versija, „Safari“ 14 ir naujesnė versija, „Opera“ 80 ir naujesnė versija, palaikanti „Java Script“ ir leidžianti saugoti slapukus, o Naujienlaiškio atveju siunčiama SMS žinutė į mobiliojo telefono numerį, būtina turėti mobilųjį telefoną. Klientas turi turėti aktyvų el. pašto adresą ir/arba aktyvų mobiliojo telefono numerį.


II. NAUJIENLAIŠKIO PASLAUGA

1. Naujienlaiškis pradedamas siųsti (Naujienlaiškio sutarties sudarymas), kai Klientas teisingai atlieka šiuos veiksmus:

a) Internetinėje parduotuvėje pateikia bent savo el. pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį (pvz., atitinkamame laukelyje); ir
b) Klientas sutinka gauti komercinę informaciją pasirinktu kanalu (el. paštu ir/arba telefonu) ir sutinka su Naujienlaiškio taisyklėmis (pvz., pažymint atitinkamą žymimąjį langelį arba paspaudžiant atitinkamą mygtuką), o tada paspaudžia aktyvinimo nuorodą, atsiųstą nurodytu el. pašto adresu (aktyvinimo nuoroda taikoma tik Naujienlaiškiui, siunčiamam nurodytu el. pašto adresu).

2. Naujienlaiškį sudaro:

a) klientas, kuris SPORTANO įmonei suteikė savo el. pašto adresą, elektroninėmis priemonėmis, įskaitant automatines skambinimo sistemas, gauna komercinę informaciją apie SPORTANO ir jos partnerių produktus ir paslaugas, įskaitant informaciją apie vykdomas akcijas, pasiūlymus, nuolaidas ir rinkodaros veiksmus; ir (arba)
b) komercinės informacijos apie SPORTANO įmonės ir jos partnerių produktus ir paslaugas, įskaitant informaciją apie galiojančias akcijas, pasiūlymus, nuolaidas ir rinkodaros akcijas, gavimas iš Kliento, kuris SPORTANO įmonei suteikė savo mobiliojo telefono numerį, įskaitant automatines skambinimo sistemas.

3. Naujienlaiškis siunčiamas yra nemokamai neribotam laikui.
4. Klientas įsipareigoja, visų pirma:

a) naudotis Naujienlaiškiu laikantis galiojančių teisės aktų nuostatų ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių, laikantis Naujienlaiškio nuostatų, taip pat šiuo atžvilgiu priimtų papročių ir socialinio elgesio taisyklių;
b) teikti SPORTANO tik teisingus, naujausius ir visus reikalingus duomenis;
c) nedelsiant atnaujinti SPORTANO pateiktus duomenis, susijusius su Naujienlaiškio sutarties sudarymu;
d) neteikti ir neperduoti internetinėje parduotuvėje jokio turinio, draudžiamo pagal galiojančius įstatymus, ypač turinio, kuris pažeidžia trečiųjų asmenų nuosavybės teises ar jų asmenines teises.

5. Naudojantis naujienlaiškiu kaip elektronine paslauga, kyla įprasta duomenų perdavimo internetu rizika, pavyzdžiui, Kliento duomenų platinimas, neįgaliotų asmenų prieiga prie jų arba jų praradimas. SPORTANO ir Klientas privalo imtis priemonių šiai rizikai sumažinti.


III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Kliento asmens duomenis tvarko SPORTANO kaip asmens duomenų administratorius. Kliento asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint naudotis Naujienlaiškiu.
2. Išsami informacija apie asmens duomenų apsaugą pateikiama Privatumo ir Slapukų politikoje.
3. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.


IV. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

1. Teisės į visus elementus, įskaitant kūrinius, kuriuos teikia SPORTANO arba jos partneriai, visų pirma autorių teisės, priklauso SPORTANO arba subjektams, su kuriais SPORTANO sudarė atitinkamas sutartis.
2. Klientas turi teisę nemokamai naudotis pirmiau nurodytu turiniu tik savo asmeniniam naudojimui ir tik tinkamam Naujienlaiškio naudojimui be teritorinių apribojimų. Bet koks kitas minėto turinio naudojimas yra leistinas tik gavus išankstinį raštišką įgaliotos šalies sutikimą.


IV. PRETENZIJOS

1. Klientas gali pranešti apie su Naujienlaiškiu susijusius pažeidimus pretenzijos forma. Pretenzijas galima pateikti, pavyzdžiui, elektroniniu pašto adresu [email protected].
2. SPORTANO įsipareigoja į pretenziją nedelsiant atsakyti, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jos pateikimo dienos.
3. Siekiant pagreitinti pretenzijos nagrinėjimą, patartina nurodyti pretenzijos pateikusio asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, taip pat aprašyti pretenziją pagrindžiančias priežastis.
4. Nei SPORTANO, nei jos darbuotojai, įgalioti atstovai ir asmenys neatsako Klientui, jo subrangovams, darbuotojams, įgaliotiems atstovams ir (arba) asmenims už bet kokią žalą, įskaitant negautą pelną, išskyrus atvejus, kai žalą jie padarė tyčia. Bet kuriuo atveju SPORTANO, jos darbuotojų, įgaliotų atstovų ir/ar asmenų atsakomybė, ši atsakomybė Kliento, kuris nėra vartotoju atžvilgiu, nepriklausomai nuo jo teisinio pagrindo, yra ribota - tiek vienos, kaip ir visų pretenzijų kartu atveju - iki 80 EUR sumos.


V. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR NAUJIENLAIŠKIO REGLAMENTO KEITIMAS

1. Klientas turi galimybę bet kuriuo metu ir nenurodydamas jokios priežasties atsisakyti Naujienlaiškio prenumeratos (Naujienlaiškio paslaugos sutarties nutraukimas), visų pirma spustelėdamas deaktyvavimo nuorodą, esančią kiekviename Klientui siunčiamame elektroniniame laiške kaip Naujienlaiškio dalis, arba, SMS Naujienlaiškio atveju, telefonu. Atsisakius vieno Naujienlaiškio kanalo prenumeratos, automatiškai neatsisakoma kito Naujienlaiškio kanalo prenumeratos.
2. SPORTANO gali bet kuriuo metu nutraukti sutartį dėl Naujienlaiškio teikimo su 14 dienų įspėjimo laikotarpiu dėl šių svarbių priežasčių:

a) pasikeitus SPORTANO elektroninių paslaugų teikimą reglamentuojantiems teisės aktams, turintiems įtakos naujienlaiškio sutartyje nustatytoms abipusėms teisėms ir pareigoms, arba pasikeitus minėtų teisės aktų aiškinimui dėl teismų nutarčių, sprendimų, kompetentingų institucijų ar įstaigų rekomendacijų;
b) paslaugų teikimo pasikeitimo dėl techninių ar technologinių priežasčių, pvz., techninių reikalavimų, nurodytų šiame Naujienlaiškio Reglamente atnaujinimas,
c) paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų apimties ar, kurioms taikomos taisyklių pakeitimo, įvedant naujas, iš dalies keičiamas ar atšaukiamas Paslaugų teikėjo esamas funkcijas ar paslaugas, arba paslaugų teikiamų pagal Reglamentą pakeitimo;
d) su  SPORTANO bendradarbiaujančių subjektų teikiamų paslaugų apimties ar būdo pasikeitimas, kai šie subjektai įdiegia naujas, pakeičia ar panaikina esamas funkcijas ar paslaugas, o tai turi įtakos Kliento ir SPORTANO tarpusavio teisėms ir pareigoms.

3. SPORTANO siunčia savo pareiškimą, kaip nurodyta 2 punkte, Kliento nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu, registracijos Naujienlaiškio gavimo metu.
4. SPORTANO gali atsisakyti suteikti Klientui papildomą teisę naudotis Naujienlaiškiu, taip pat nutraukti su Klientu sudarytą sutartį dėl Naujienlaiškio siuntimo su 7 dienų įspėjimo laikotarpiu, jei Klientas šiurkščiai pažeidžia Naujienlaiškio Reglamento a dalies, 4 skyriaus, II punktą.
5. SPORTANO taip pat gali pakeisti šio Naujienlaiškio Reglamentą, jei atsiranda bent viena iš 2 dalyje nurodytų priežasčių.
6. Pakeitus Naujienlaiškio Reglamentą, SPORTANO pateiks suvestinį Naujienlaiškio Reglamento tekstą, paskelbdama jį Internetinėje parduotuvėje ir išsiųsdama pranešimą el. pašto adresu, kurį Klientas nurodė Naujienlaiškio prenumeratos registracijos metu, arba SMS žinutę nurodytu telefono numeriu su nuoroda, kuri leis Klientui perskaityti suvestinį Reglamento tekstą ir jį išsaugoti.
7. Naujienlaiškio Reglamento pakeitimas įsigalioja po 14 dienų nuo informacijos apie pakeitimą išsiuntimo dienos. Klientas turi teisę nutraukti sutartį dėl Naujienlaiškio siuntimo per 14 dienų nuo pranešimo apie Naujienlaiškio Reglamento pakeitimo gavimo dienos.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Reglamentas įsigalioja 2023-07-04.
2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
5. Su Reglamento turiniu Klientas gali nemokamai susipažinti Internetinėje parduotuvėje ir Mobiliojoje Programėlėje.
6. Esminės sudarytos sutarties dėl Naujienlaiškio siuntimo nuostatos registruojamos, apsaugamos ir padaramos prieinamomis, siunčiant pranešimą el. pašto adresu arba SMS žinute Kliento nurodytu telefono numeriu Naujienlaiškio prenumeratos registravimo metu.